ระบบกำลังประมวลผล

ค้นหาประกาศ

บ้าน
คอนโด
ที่ดิน
อาคารพาณิชย์
ทาวน์โฮม
สำนักงาน
โกดัง
เลือกทั้งหมด

เกรดสินทรัพย์

A
B
C
D
ผลตอบแทนสูง
ทั่วไป
ความเสี่ยงต่ำ
ทรัพย์ใหม่มือ 1
ช่วงราคาต่ำสุด
สูงสุด

สนใจลงทะเบียนร่วมกับเราได้เลย

ลงทะเบียนขายฝาก

8 ขั้นตอนง่ายๆ กับการขายฝาก

1ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ
2กรอกข้อมูลสินทรัพย์ที่ต้องการขายฝากและส่งเอกสารประกอบการพิจารณา
3ทีมงานวิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบเอกสาร
4ทีมงานไปตรวจสอบสินทรัพย์ และประเมินราคา
5ทำสัญญาให้ Landbank เป็นผู้ดำเนินการเสนอนักลงทุน
6ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 10-15 วัน เพื่อแจ้งข้อเสนอ และดอกเบี้ยไม่เกิน 12%
7เตรียมเอกสารให้พร้อมนัดวันทำสัญญา
8ทำสัญญาขายฝากกับนักลงทุน ณ สำนักงานที่ดินพร้อมรับเงินหลังหักค่าใช้จ่าย

เอกสารที่ต้องใช้ของผู้ขายฝาก

1. เอกสารประเมินยืนยันมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ (ราคาซื้อขายจริง) หากไม่มีสามารถติดต่อให้ทางทีมงานประสานจัดทำได้

2. โฉนดที่ดิน

3. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ถือครองโฉนด

4. ทะเบียนบ้านตัวจริงของผู้ถือครองโฉนด

5. เอกสารยินยอมจากคู่สมรส, เอกสารประกอบสถานะ (ถ้ามี)

6. เอกสารประกอบสิ่งปลูกสร้างบนโฉนด (ถ้ามี)

7. ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ให้เตรียมใบเปลี่ยนชื่อมาด้วย

4 ขั้นตอนง่ายๆ การซื้อฝาก

1ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบยืนยันตัวตนผ่าน OTP SMS
2ยื่นเสนอลงทุนในสินทรัพย์ที่สนใจ
3วางมัดจำนัดวันทำสัญญา เตรียมเอกสารให้พร้อม
4ทำสัญญาขายฝากกับนักลงทุน ณ สำนักงานที่ดิน ชำระเงินส่วนที่เหลือ

เอกสารที่ต้องใช้ในวันทำสัญญาของผู้ซื้อฝาก

1. บัตรประชาชนตัวจริง

2. ทะเบียนบ้านตัวจริง

3. ใบทะเบียนสมรส (กรณีหย่า เตรียมใบหย่าและใบท้ายใบหย่ามาด้วย)

4. ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ให้เตรียมใบเปลี่ยนชื่อมาด้วย